Thái Nguyên: Năm 2021 có 53 sản phẩm được công nhận OCOP

Thái Nguyên: Năm 2021 có 53 sản phẩm được công nhận OCOP

OVN - Năm 2021, Thái Nguyên có 53 sản phẩm được UBND tỉnh xếp hạng và cấp Giấy chứng nhận đạt sao thuộc chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP).
Tin mới Đọc nhiều
Giao diện di động