Quảng Trị: Phát triển sản phẩm OCOP từ dược liệu tại huyện Cam Lộ

Quảng Trị: Phát triển sản phẩm OCOP từ dược liệu tại huyện Cam Lộ

OVN - Với tiềm năng, lợi thế sẵn có, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, chú trọng đầu tư phát triển cây dược liệu để ngày càng có nhiều hơn sản phẩm từ dược liệu được chứng nhận OCOP, mang lại hiệu quả kinh tế cho nhiều địa phương, đơn vị.
Tin mới Đọc nhiều
Giao diện di động