Sa Đéc - Đồng Tháp: Hấp dẫn khu du lịch miệt vườn Happy Land Hùng Thy

Sa Đéc - Đồng Tháp: Hấp dẫn khu du lịch miệt vườn Happy Land Hùng Thy

OVN - Ngay trung tâm khu vực Làng hoa Sa Đéc ở phường Tân Quy Đông (TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã hình thành khu du lịch vui chơi miệt vườn mang tên Happy Land Hùng Thy. Thực hiện Đề án Tiếp tục triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tỉnh Đồng Tháp đã ph
Tin mới Đọc nhiều
Giao diện di động