Hà Nội tăng cường quảng bá các sản phẩm OCOP

Hà Nội tăng cường quảng bá các sản phẩm OCOP

OVN - Ngày 22/3/2022, UNBD thành phố Hà Nội có kế hoạch số 92/KH-UBND, khảo sát các địa điểm mới với mục đích tạo ra sự đa dạng thương hiệu đạt chuẩn OCOP của địa phương. Đồng thời, , Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại cho sản phẩm OCOP.
Tin mới Đọc nhiều
Giao diện di động