Cát Tiên – Lâm Đồng: Xây dựng sản phẩm OCOP từ nông nghiệp hữu cơ

Cát Tiên – Lâm Đồng: Xây dựng sản phẩm OCOP từ nông nghiệp hữu cơ

OVN - Huyện Cát Tiêncó hệ thống thủy lợi, đường giao thông nội đồng khá hoàn chỉnh, thuận lợi để phát triển nông nghiệp, đặc biệt là cây lúa theo phương pháp hữu cơ. Đây là sản phẩm được UBND tỉnh Lâm Đồng chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
Tin mới Đọc nhiều
Giao diện di động