Gạo An Giang được tập trung xây dựng nhãn hiệu thành sản phẩm chủ lực

Gạo An Giang được tập trung xây dựng nhãn hiệu thành sản phẩm chủ lực

OVN - UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận Gạo An Giang đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”, với mục tiêu xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo An Giang” là sản phẩm chủ lực của tỉnh.
Tin mới Đọc nhiều
Giao diện di động