Hà Tĩnh nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP

Hà Tĩnh nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP đã tạo sức lan tỏa, được người dân và cộng đồng hưởng ứng tích cực. Các chủ thể tham gia Chương trình đã được nâng lên về nhận thức, kiến thức, năng lực sản xuất
Tin mới Đọc nhiều
Giao diện di động