Sản phẩm OCOP miền Trung – Tây Nguyên: Nỗ lực tìm đầu ra sau dịch Covid – 19

Sản phẩm OCOP miền Trung – Tây Nguyên: Nỗ lực tìm đầu ra sau dịch Covid – 19

OVN- Do ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19, hầu hết các đơn vị sản xuất – thương mại, nhất là các đơn vị sản phẩm OCOP tại miền Trung – Tây Nguyên gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm, Để hỗ trợ các đơn vị tiêu thụ sản phẩm, dần ổn định phục hồi sản xuất, kinh doanh thì giao thương trực tuyến đang là kênh xúc tiến thương mại được ưu tiên lựa chọn.
Tin mới Đọc nhiều
Giao diện di động