Thêm 20 sản phẩm được phân hạng sản phẩm OCOPTiền Giang

Thêm 20 sản phẩm được phân hạng sản phẩm OCOPTiền Giang

OVN - Vừa qua, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Tiền Giang tổ chức buổi họp đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2021. Hội đồng đã đánh giá và phân hạng 21 sản phẩm của 05 chủ thể sản xuất và đã có 10 sản phẩm được phân hạng OCOP 04 sao, 10 sản phẩm được phân hạng OCOP 03 sao...
Tin mới Đọc nhiều
Giao diện di động