Trà Vinh: Phát triển sản phẩm OCOP từ hợp tác xã địa phương

Trà Vinh: Phát triển sản phẩm OCOP từ hợp tác xã địa phương

OVN - Sau 3 năm thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), mặc dù được đầu tư mạnh mẽ nhưng toàn tỉnh Trà Vinh chỉ có 4 hợp tác xã có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP. Tỉnh Trà Vinh đã chủ trương phấn đấu trong năm 2022 sẽ đạt thêm 5 sản phẩm OCOP
Tin mới Đọc nhiều
Giao diện di động