Bạc Liêu gia tăng giá trị sản phẩm OCOP

Bạc Liêu gia tăng giá trị sản phẩm OCOP

OVN - Qua 4 năm thực hiện, Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại tỉnh Bạc Liêu đã đã được triển khai đồng bộ, rộng khắp và đạt được hiệu quả cao, tạo luồng gió mới cho khu vực kinh tế nông thôn. Đây là hướng đi góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp
Tin mới Đọc nhiều
Giao diện di động