Hà Giang: Nhiều sản phẩm đặc trưng ở Bắc Mê chưa tìm được hướng đi

Hà Giang: Nhiều sản phẩm đặc trưng ở Bắc Mê chưa tìm được hướng đi

OVN - Chương trình OCOP được xem là “cánh cửa” mở đối với lĩnh vực nông nghiệp của huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Tuy được đánh giá là huyện có tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế nông nghiệp, song cũng còn không ít những khó khăn, rào cản khi triển khai thực hiện chương trình này; cần có những giải pháp manh tính đột phá mới đạt được mục tiêu đề ra.
Tin mới Đọc nhiều
Giao diện di động