Lào Cai định hướng phát triển đa dạng sản phẩm OCOP

Lào Cai định hướng phát triển đa dạng sản phẩm OCOP

OVN - UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND thực hiện Đề án trong năm 2022, phấn đấu tiêu chuẩn hóa, công nhận thêm ít nhất 30 sản phẩm đặc trưng của địa phương được chứng nhận sản phẩm OCOP và phát triển thêm ít nhất 7 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình .
Tin mới Đọc nhiều
Giao diện di động