Lệ Thủy (Quảng Bình): Nâng cao giá trị sản phẩm OCOP

Lệ Thủy (Quảng Bình): Nâng cao giá trị sản phẩm OCOP

OVN - Chương trình OCOP huyện Lệ Thủy đến nay đã có sự định hướng và phát triển rõ rệt. Từ 7 sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2020 đến nay 13 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện. Năm 2021, với mục tiêu nâng cao giá trị nông sản, huyện
Tin mới Đọc nhiều
Giao diện di động