Chương trình OCOP TP. Hà Nội: Rộng mở tiềm năng và cơ hội phát triển

Chương trình OCOP TP. Hà Nội: Rộng mở tiềm năng và cơ hội phát triển

OVN - Hà Nội là địa phương có nhiều làng nghề (chiếm 1/3 làng nghề cả nước) cùng nhiều nông sản, đặc sản nổi tiếng. Đây vừa là tiềm năng vừa là nền tảng để Thành phố phát triển Chương trình Mỗi xã, phường một sản phẩm OCOP.
Tin mới Đọc nhiều
Giao diện di động