Chương trình OCOP thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế nông thôn

Chương trình OCOP thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế nông thôn

OVN - Sau gần 3 năm triển khai, Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP đã khơi dậy được tiềm năng, thế mạnh của các địa phương về sản phẩm đặc sản, ngành nghề nông thôn gắn với lợi thế về điều kiện sản xuất, vùng nguyên liệu và văn hóa truyền thống để gia tăng.
Tin mới Đọc nhiều
Giao diện di động