Tân Yên (Bắc Giang): Gắn Chương trình sản phẩm OCOP cùng Xây dựng nông thôn mới

Tân Yên (Bắc Giang): Gắn Chương trình sản phẩm OCOP cùng Xây dựng nông thôn mới

OVN - Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, huyện Tân Yên (Bắc Giang) triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tập trung phát triển ngành nông nghiệp theo hướng bền vững. Trong đó, chú trọng phát triển Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)- góp phần xây dựng nông thôn mới.
Tin mới Đọc nhiều
Giao diện di động