Tân Yên (Bắc Giang): Gắn Chương trình sản phẩm OCOP cùng Xây dựng nông thôn mới

OVN - Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, huyện Tân Yên (Bắc Giang) triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tập trung phát triển ngành nông nghiệp theo hướng bền vững. Trong đó, chú trọng phát triển Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)- góp phần xây dựng nông thôn mới.

Tân Yên vượt khó trong sản xuất nông nghiệp

Năm 2021 sản xuất nông nghiệp của cả nước nói chung và huyện Tân Yên (Bắc Giang) nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản. Cùng với diễn biến bất thường của thời tiết, đặc biệt là COVID-19 diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất, dân sinh của nông dân.

Tân Yên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển nông nghiệp nông thôn
Tân Yên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển nông nghiệp nông thôn


Tuy nhiên, với sự chỉ đạo, hỗ trợ của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang, Huyện ủy, UBND huyệnTân Yên, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với sự chủ động của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện trong việc kịp thời tham mưu, ban hành nhiều đề án, phương án bám sát tình hình thực tế. Theo đó, trong sản xuất nông nghiệp đã có sự phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả. Vì thế, trong năm qua, Tân Yên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển nông nghiệp nông thôn, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Xác định phát triển sản xuất là yếu tố quan trọng nên huyện Tân yên đã chú trọng đầu tư cải tạo hạ tầng giao thông, thủy lợi; Thực hiện các chương trình, dự án thúc đẩy sản xuất, khai thác mọi tiềm năng, lợi thế phát triển nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp trên một đơn vị diện tích.

Để nâng cao hiệu quả kinh tế trong phát triển sản xuất, các địa phương áp dụng khoa học công nghệ, hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết vào sản xuất và khâu tiêu thụ. Hiện nay, Tân Yên đang duy trì sản xuất tại 78 vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô từ 5 ha/vùng trở lên (lúa chất lượng, lạc, rau quả thực phẩm), quy mô từ 2 ha/vùng trở lên đối với rau quả chế biến. Mở rộng diện tích sản xuất đối với một số cây rau quả thực phẩm, rau quả chế biến có giá trị kinh tế cao như: Ngô ngọt, lạc, dưa lưới, dưa lê Hàn Quốc, dưa bao tử, ớt,…cho giá trị thu nhập từ 140 - 520 triệu đồng/ha/vụ.

Vú sữa là một trong những sản phẩm nông nghiệp được huyện Tân Yên được chứng nhận đạt OCOP 4 sao
Vú sữa là một trong những sản phẩm được huyện Tân Yên được chứng nhận đạt OCOP 4 sao


Tân yên luôn coi trọng sản xuất lúa chất lượng với diện tích 5.722 ha, chiếm 45,8% tổng diện tích lúa toàn huyện, đạt 102,2% so với cùng kỳ năm trước, góp phần nâng cao giá trị. Huyện cũng chú trọng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như: Rau, hoa trong nhà lưới, nhà màng, tưới nước tự động trên cây ăn quả.

Đặc biệt, huyện thực hiện phát triển sản xuất cây ăn quả (tổng diện tích 3.567 ha) theo hướng cải tạo, mở rộng cây có giá trị cao, đạt tiêu chuẩn VietGAP với 423 ha (vải thiều sớm 348 ha, ổi 45 ha, bưởi 25 ha, vú sữa 5 ha); Duy trì và mở rộng vùng sản xuất vải sớm đạt tiêu chuẩn GlobalGAP bảo đảm tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Mỹ.

Huyện Tân Yên cũng chú trọng quản lý, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy trình sản xuất đối với mã vùng trồng vải xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và các nước lân cận; Tiếp tục phát triển cây dược liệu có liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm như: Cây đinh lăng, gấc, sâm nam, nghệ; Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; Nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất đối với sản phẩm chủ lực, đặc trưng của huyện sản xuất theo chuỗi liên kết; Mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học- công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; Mô hình măng lục trúc: 22 ha, sâm nam: 6 ha; Ứng dụng công nghệ bảo quản sau thu hoạch trong sản xuất khoai tây; Mô hình sản xuất dưa chất lượng cao từ nguồn hỗ trợ đất lúa năm 2021.

OCOP Tân Yên thúc đẩy sản phẩm nông nghiệp chủ lực

Nhằm nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương, huyện Tân Yên (Bắc Giang) phấn đấu giai đoạn 2021-2025 có ít nhất 20 sản phẩm OCOP mới được công nhận từ 3 sao trở lên và có ít nhất 1 điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP trên địa bàn.

Các sản phẩm bánh của HTX Hưng Phú xã Tân Trung Tân Yên, nông nghiệp được chứng nhận đạt OCOP 3 sao
Các sản phẩm bánh của HTX Hưng Phú, xã Tân Trung được chứng nhận đạt OCOP 3 sao


Năm 2021, toàn huyện có 8/8 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh, trong đó có 5 sản phẩm đạt 4 sao gồm: Vải sớm Phúc Hòa, vú sữa Tân Yên, măng lục trúc Lâm sinh Ngọc Châu, nem nướng Liên Chung, sâm nam núi Dành; 3 sản phẩm đạt 3 sao: Rượu dừa Hương Việt, Mỳ gạo Hưng Phú sợi phở, Mỳ gạo Hưng Phú sợi bún.

Kế hoạch năm 2022, Tân Yên sẽ lựa chọn 7 sản phẩm tham gia chương trình OCOP, trong đó: Phấn đấu có 6 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên, gồm Dưa lưới, Mật ong vải sớm, Nụ hoa sâm nam núi Dành, Dưa lưới Nhật, Gạo thơm Ngọc Thiện, Dưa chuột baby; và có 01 sản phẩm tham gia nâng hạng sao (từ 3 sao lên 4 sao), đó là ổi lê Tân Yên.

Bên cạnh đó, huyện lựa chọn 1-2 sản phẩm đăng ký, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, cơ sở định hướng, đăng ký ý tưởng, phát triển sản phẩm tham gia chương trình OCOP ở những năm tiếp theo. Ngoài ra, mỗi xã lựa chọn ít nhất 1 sản phẩm, phát triển đảm bảo đủ điều kiện tham gia Chương trình OCOP giai đoạn 2022-2025.

Ổi lê Tân Yên đang phát triển theo quy trình VietGAP, sản phẩm nông nghiệp tham gia nâng hạng sao OCOP năm 2022 (từ 3 sao lên 4 sao)
Ổi lê Tân Yên đang phát triển theo quy trình VietGAP, sản phẩm tham gia nâng hạng sao OCOP năm 2022 (từ 3 sao lên 4 sao)


Để đạt được các mục tiêu trên, ngành nông nghiệp huyện Tiên Yên đã xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền nâng cao nhận thức về Chương trình OCOP trên các phương tiện thông tin đại chúng để quảng bá, dưới hình thức băng ron, áp phích, tờ rơi, tin, bài, phóng sự truyền hình, câu chuyện gắn với hình ảnh, trang Website…; và lồng ghép quảng bá sản phẩm OCOP tại các hội nghị, hội thảo các cấp; Tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm nông sản, sản phẩm đăng ký xây dựng nhãn hiệu, sản phẩm đã có nhãn hiệu, thương hiệu của huyện; giúp người dân thay đổi tư duy, nhận thức để phát triển sản xuất hàng hoá theo chuỗi giá trị, không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn hoá sản phẩm, tem nhãn, mẫu mã bao bì đóng gói đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp huyện Tân Yên đã phối hợp cùng các phòng ban chức năng khác của huyện Tân Yên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý cho chủ thể sản xuất và cán bộ quản lý; Học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh về thực hiện Chương trình OCOP; Hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị, phù hợp với lợi thế và điều kiện của địa phương; Xây dựng hệ thống quản lý, điều hành và nâng cao năng lực quản lý, kinh nghiệm thực hiện Chương trình OCOP.

Tân Yên đã tăng cường xúc tiến thương mại kết nối cung-cầu cho sản phẩm OCOP. Trong đó, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đặc biệt tập trung xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất... có sản phẩm đã được công nhận sản phẩm OCOP và các chủ thể có sản phẩm chủ lực, đặc trưng và tiềm năng của huyện tham gia hội chợ, hội nghị, hội thảo trưng bày giới thiệu sản phẩm nông nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Sản phẩm Rượu dừa Hương Việt của cơ sở sản xuất nông nghiệp Giáp Văn Việt, xã Việt Lập (Tân Yên)-được công nhận OCOP 3 sao
Sản phẩm Rượu dừa Hương Việt của cơ sở sản xuất Giáp Văn Việt, xã Việt Lập (Tân Yên) được công nhận OCOP 3 sao


Huyện Tân Yên cũng đã tăng cường hợp tác, liên kết trao đổi thông tin giữa hệ thống các cơ quan quản lý, các đơn vị hoạt động xúc tiến thương mại với chủ thể sản xuất để tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường; Tăng cường kết nối giữa các chủ thể sản xuất với các doanh nghiệp, nhà đầu tư để thúc đẩy phát triển sản phẩm, hình thành chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP; Xây dựng điểm giới thiệu sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện; Hỗ trợ các chủ thể OCOP xây dựng Website quảng bá sản phẩm, phối hợp đưa các sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử…

Năm 2022, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Yên tiếp tục tham mưu chỉ đạo phát triển sản xuất đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch giao; Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm; Mở rộng diện tích sản xuất rau quả thực phẩm, cây ăn quả sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, đạt tiêu chuẩn VietGAP; Duy trì và mở rộng vùng sản xuất vải thiều sớm đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu; Tiếp tục xây dựng và mở rộng vùng sản xuất sản phẩm đặc trưng của huyện: măng lục Trúc, sâm Nam Núi dành; Đẩy mạnh kết nối tiêu thụ nông sản; Tăng cường quản lý, hỗ trợ chuyên môn nâng cao hiệu quả sản xuất tại các trang trại, gia trại.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tích tụ đất, đầu tư sản xuất sản phẩm chủ lực, đặc trưng của huyện. Tăng cường phối hợp tư vấn nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp, Tổ hợp tác liên kết sản xuất,..; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc truy suất nguồn gốc, nâng cấp mẫu mã, bao bì đối với một số sản phẩm, tìm kiếm, kết nối thị trường tiêu thụ; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tiếp thu, thực hiện quy trình sản xuất tại vùng sản xuất hàng góa tập trung, vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, vùng sản xuất được chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng;

Huyện Tân Yên cũng đồng thời tiến hành rà soát, đánh giá tiêu chí huyện Nông thôn mới (NTM); xã NTM. Trong năm 2022, huyện tiếp tục đăng ký và tập trung chỉ đạo 3 xã về đích NTM nâng cao (Phúc Sơn, Ngọc Châu, Quế Nham) và có từ 15 thôn trở lên phấn đấu đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu...; Lựa chọn sản phẩm đăng ký ý tưởng sản phẩm tham gia chương trình OCOP (phấn đấu có 5-6 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh từ 3 sao trở lên, có 3-5 chủ thể đăng ký ý tưởng tham gia); Tiếp tục chỉ đạo các xã duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025; Rà soát, đánh giá các chỉ tiêu tiêu chí huyện NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, xác định tiêu chí cần thực hiện và lộ trình thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện NTM nâng cao vào năm 2025.

Những thành quả của ngành nông nghiệp huyện Tân Yên trong thời gian qua đã góp phần thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Đây là nền tảng vững chắc để xây dựng nông thôn mới bền vững.

Bài & ảnh: Đào Hiệp


Tin liên quan

Tin mới hơn

Quảng Ngãi:  166 sản phẩm được công nhận OCOP
Quảng Ngãi: 166 sản phẩm được công nhận OCOP
OVN - Các địa phương xây dựng, trình bày câu chuyện riêng về sản phẩm OCOP của mình để góp phần lôi cuốn khách hàng, nâng cao giá trị sản phẩm.
Trà Vinh: Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho thanh long ruột đỏ
Trà Vinh: Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho thanh long ruột đỏ
OVN - Thanh long ruột đỏ được biết đến là loại cây có nguồn gốc nhiệt đới, sinh trưởng và phát triển tốt ở các nơi có ánh sáng đầy đủ. Hiện nay, Trà Vinh là tỉnh có diện tích trồng thanh long ruột đỏ lớn thứ tư trên cả nước, sau tỉnh các tỉnh Bình Thuận, Long An và Tiền Giang. Từ một vài héc ta những năm đầu triển khai, đến nay, nhiều địa phương trong tỉnh Trà Vinh đã chuyển đổi đất trồng lúa, đất vườn tạp, sang trồng thanh long ruột đỏ, nâng diện tích trồng thanh long ruột đỏ toàn tỉnh tăng mạnh.
Tiền Giang: Hỗ trợ thành lập hợp tác xã tham gia chương trình OCOP
Tiền Giang: Hỗ trợ thành lập hợp tác xã tham gia chương trình OCOP
LNV - Tiền Giang đã tổ chức thẩm định 228 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP. Trong đó, có 216 sản phẩm đạt chuẩn, bao gồm 121 sản phẩm hạng 3 sao và 95 sản phẩm hạng 4 sao. Với những kết quả đạt được, Sở NN&PTNT tỉnh Tiền Giang đã đề xuất một số phương hướng dự kiến triển khai trong thời gian tới, bao gồm việc thu hút thêm chủ thể tham gia OCOP và hỗ trợ thành lập HTX.
Đặc sắc hương vị cà phê xứ lạnh Kon Tum
Đặc sắc hương vị cà phê xứ lạnh Kon Tum
OVN - Với chất lượng được người tiêu dùng đánh giá cao do hợp thổ nhưỡng, cà phê xứ lạnh (cà phê dòng Arabica) đang được tỉnh Kon Tum hướng đến xây dựng thương hiệu, trở thành mặt hàng nông sản chủ lực tại vùng trồng và đặc sản của địa phương.
Khám phá 7 điểm đến hấp dẫn cho những tín đồ cà phê tại Việt Nam
Khám phá 7 điểm đến hấp dẫn cho những tín đồ cà phê tại Việt Nam
OVN - Từ thế kỷ 19 cho tới nay, cà phê đã trải qua một chặng đường khá dài để trở thành một phần không thể thay thế trong văn hoá và đời sống của người Việt. Dựa vào bình chọn của du khách, Booking.com đã tập hợp 7 điểm đến tại Việt Nam cà phê.
Gạo “Cái quạt mo” sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao
Gạo “Cái quạt mo” sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao
OVN - Với chất lượng gạo thơm ngon được trồng ở vùng đất ven sông Trường Giang, HTX Nông nghiệp Thanh niên Thăng Bình đã tạo nên loại gạo độc đáo đạt chất lượng OCOP 4 sao.

Tin khác

Hà Giang: Khai thác sản phẩm thế mạnh địa phương hướng đi triển vọng ở Xín Mần
Hà Giang: Khai thác sản phẩm thế mạnh địa phương hướng đi triển vọng ở Xín Mần
LNV - Phát triển các sản phẩm chủ lực dựa vào thế mạnh vùng; đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số là hướng đi mà huyện Xín Mần (Hà Giang) đã và đang triển khai mạnh mẽ nhằm đưa sản phẩm OCOP tiêu thụ rộng khắp trên thị trường.
Đưa hương vị chè Đá Hen vào sản phẩm OCOP
Đưa hương vị chè Đá Hen vào sản phẩm OCOP
OVN – Nhờ tìm ra hướng đi đúng đắn cho cây chè, trong những năm qua, làng nghề chè Đá Hen đã phát huy được tiềm năng và thế mạnh của địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và tạo nên thương hiệu riêng đạt chất lượng OCOP.
Độc đáo nét đẹp của sản phẩm Đèn Thôn nữ OCOP 4 sao
Độc đáo nét đẹp của sản phẩm Đèn Thôn nữ OCOP 4 sao
OVN - Qua bàn tay người nghệ nhân Gỗ nghệ thuật Âu Lạc, Đèn Thôn nữ được chế tác thủ công trên nền chất liệu gỗ thô mộc, tạo ra một sản phẩm thủ công mỹ nghệ sống động hồn quê Việt.
Bánh gai Tứ Trụ - Sản phẩm OCOP 3 sao
Bánh gai Tứ Trụ - Sản phẩm OCOP 3 sao
OVN - Làng nghề bánh gai Tứ Trụ có nguồn gốc từ làng Mía, thuộc địa phận xã Thọ Diên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Bánh gai Tứ Trụ nổi tiếng là món quà quê dân dã, trở thành món đặc sản của xứ Thanh, được khách hàng trên cả nước biết đến.
Cô giáo Ngát với trà thảo mộc
Cô giáo Ngát với trà thảo mộc
OVN - Bằng sự nỗ lực, cô Hoàng Thị Ngát - Cô giáo dạy trẻ khuyết tật (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), đã chế biến thành công sản phẩm Trà thảo mộc được Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk (UBND) công nhận là sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao.
Sản phẩm OCOP 4 sao từ nghề làm mắm tép ở Gia Viễn
Sản phẩm OCOP 4 sao từ nghề làm mắm tép ở Gia Viễn
OVN – Từ nguồn nguyên liệu ở làng nghề truyền thống làm mắm tép Gia Viễn, chị Nguyễn Thị Lê Thanh (TP Ninh Bình) đã phát triển sản phẩm thịt chưng mắm tép mắm đạt chất lượng OCOP 4 sao.
Khởi nghiệp trên vùng đất quê hương
Khởi nghiệp trên vùng đất quê hương
OVN - Nguyễn Thị Thu Trang (sinh năm 1990) đang có công việc và thu nhập ổn định tại một công ty ở TP.HCM, nhưng chị vẫn quyết định về quê ở xã Tân An, huyện Đăk Pơ (tỉnh Gia Lai) để khởi nghiệp với y tưởng khởi nghiệp xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu dược liệu sạch trên mảnh đất quê hương.
Nâng tầm sản phẩm Làng nghề nước mắm Khúc Phụ
Nâng tầm sản phẩm Làng nghề nước mắm Khúc Phụ
OVN - Những năm gần đây, cùng với bảo đảm chất lượng sản phẩm, các cơ sở sản xuất nước mắm tại làng nghề nước mắm Khúc Phụ, xã Hoằng Phụ (Hoằng Hóa) chú trọng đầu tư mẫu mã, cải tiến công nghệ, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
Giò Bê Đức Tuấn - điểm sáng cho sản phẩm OCOP xứ Nghệ
Giò Bê Đức Tuấn - điểm sáng cho sản phẩm OCOP xứ Nghệ
OVN - Giò bê hay còn gọi giò me là một món đặc sản của mảnh đất Nghệ An. Với truyền thống lâu năm cùng bí quyết gia truyền và luôn chú trọng tiêu chí đảm bảo VSATTP, giò bê Đức Tuấn ngày càng khẳng định thương hiệu với hương vị đặc trưng riêng có.
Ninh Bình phấn đấu đến hết năm 2025 có ít nhất 150 sản phẩm OCOP
Ninh Bình phấn đấu đến hết năm 2025 có ít nhất 150 sản phẩm OCOP
OVN - Chương trình OCOP là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp và nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng NTM đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.
Thanh Hóa: Gắn văn hóa địa phương vào sản phẩm OCOP
Thanh Hóa: Gắn văn hóa địa phương vào sản phẩm OCOP
OVN - Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định ban hành Bộ tiêu chí, quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Sản phẩm trống đồng Toàn Linh của huyện Thiệu Hóa được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao có đủ tiêu chí về chất lượng, các giá trị văn hóa của sản phẩm.
Nồng ấm rượu men lá bản Xiềng
Nồng ấm rượu men lá bản Xiềng
OVN - Làng nghề rượu men lá ở bản Xiềng đã có từ lâu và được nhân dân nơi đây truyền từ bao thế hệ. Những năm gần đây nghề làm rượu men lá đang có chiều hướng phát triển mạnh. Rượu men lá mang đến vị thơm nồng, đậm vị núi rừng miền Tây, xứ Nghệ.
OCOP vươn xa cùng nông thôn mới trên
OCOP vươn xa cùng nông thôn mới trên 'đất mỏ'
OVN - Phát triển sản phẩm thế mạnh tại từng địa phương, hình thành những sản phẩm được gắn sao OCOP với chất lượng, giá trị vượt trội chính là một trong những yếu tố nền tảng giúp tỉnh Quảng Ninh gặt hái thành công trong xây dựng nông thôn mới.
Đưa nhung hươu Hà Tĩnh vào xây dựng chuỗi liên kết các sản phẩm OCOP
Đưa nhung hươu Hà Tĩnh vào xây dựng chuỗi liên kết các sản phẩm OCOP
OVN - Chuỗi liên kết các sản phẩm OCOP từ nhung hươu gắn với phát triển cộng đồng tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa được Bộ NN&PTNT đưa vào danh mục thí điểm thuộc Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025.
Dưa hấu Hàm Ninh sản phẩm OCOP 3 sao
Dưa hấu Hàm Ninh sản phẩm OCOP 3 sao
OVN - Dưa hấu đã bén duyên với vùng đất Hàm Ninh (Quảng Ninh) từ nhiều năm nay đã ngày càng khẳng định được thương hiệu. Vụ mùa năm nay, dưa hấu Hàm Ninh lại một lần nữa mang đến “vị ngọt” cho bà con nông dân khi được công nhận là sản phẩm OCOP.
Tin mới Đọc nhiều
Giao diện di động