Người nâng tầm thương hiệu rượu Út Tây – Một điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi vùng sông Hậu

Người nâng tầm thương hiệu rượu Út Tây – Một điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi vùng sông Hậu

OVN – Chỉ mới đi vào hoạt động từ năm 2018, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, Cơ sở sản xuất rượu Út Tây đã đạt được những thành công nhất định. Và bà Võ Thị Phương Trang, đại diện cơ sở sản xuất này đã và đang có những đóng góp tích cực cho quá trình
Tin mới Đọc nhiều
Giao diện di động