Chương Mỹ: 40 sản phẩm tiêu biểu tham gia đánh giá, phân hạng OCOP năm 2023

Chương Mỹ: 40 sản phẩm tiêu biểu tham gia đánh giá, phân hạng OCOP năm 2023

OVN - Ngày 23/11, UBND huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng cho 40 sản phẩm OCOP năm 2023
Hà Nội: Nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm OCOP Chương Mỹ

Hà Nội: Nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm OCOP Chương Mỹ

OVN - Năm 2020, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) phấn đấu có thêm 40 sản phẩm được đánh giá, phân hạng. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đa dạng hóa sản phẩm để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm OCOP Chương Mỹ trên thị trường.
Tin mới Đọc nhiều
Giao diện di động